Vi är föreningen för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner och ångest som uppkommit som en sekundär problematik på grund av smärta samt högkänslighet är välkomna, liksom närstående.


Medlemsavgift 100 kr/år, familjemedlem 100 kr/år.


Gå även in på vår Facebooksida: Grupp för ÅSS Linköping.

Träffar i januari - 23

v3 Tisd 17/1 kl. 18-20.30 Öppet hus

v5 Tisd 31/1 kl. 18-20.30 Medlemsträff - planering av vårens medlemsträffar


Hej medlemmar. 

Glöm inta att lägga in i kalender att vi har Årsmöte Tisd 25/4 kl. 18-20.30.