Ångestföreningen i Östergötland är en lokalförening i Linköping men är samtidigt också en länsförening för hela Östergötland. För närvarande är vi den enda lokala föreningen i Östergötland. Ångestföreningen i Östergötland, tidigare Ångestsyndromsällskapet i Östergötland är en av flera lokal- och länsföreningar som finns runt om i landet. Dessa föreningar är alla helt fristående organisationer men tillhör samma gemenskap med Ångestförbundet som sammanhållande organ för landets alla lokala föreningar och länsföreningar.

 


Vid förbundskongressen i maj 2018 i Linköping togs beslut om att dåvarande Svenska Ångestsyndromsällskapet skulle byta namn till Ångestförbundet. Det gjordes för att namnet mer skulle spegla vår verksamhet och därför låta folk förstå att vi är ett förbund som snarare möter upp folk med ångest än är ett sällskap för folk med ångest som vill socialisera. Även om den sociala biten fortfarande en viktig del inom vår organisation vill vi främst låta folk veta att vi är till för och vill stötta dem med ångest. Men då Ångestsyndromsällskapet varit ett sådant vedertaget och använt namn under lång tid så har man valt att ha med Ångestsyndromsällskapets förkortning ÅSS i namnet till att bli "Ångestförbundet ÅSS" för att erinra om att vi är samma förening som tidigare med den skillnaden att vi har bytt namn. På samma sätt har därför också vi i Ångestföreningen i Östergötland på vår hemsida använt oss av förkortningen ÅSS. Och genom att på hemsidan använda namnet "Ångestföreningen ÅSS i LINKÖPING Östergötland" så anger vi att vi är; samma ångestförening som tidigare men med nytt namn, verkar lokalt i Linköping samt har hela Östergötlands län som upptagningsområde och således också arbetar för alla medlemmar i länet.

 

 

Vår historia

-------------------

Ångestföreningen i Östergötland är en ideell förening som bildades och registrerades för första gången 23 maj 2013 som en länsförening i Östergötland med lokal anknytning till Norrköping. Föreningens namn var då Ångestsyndromsällskapet i Östergötland. Föreningen låg sedan längre fram vilande under en period för att sedan starta upp igen med ny styrelsekonstellation i december 2019. Verksamheten rullade sedan på fram till den 16 mars 2020 då vi strax därefter helt fick pausa vår verksamhet på grund av pandemin. Den 28 september 2021 tog vi åter upp verksamheten i våra lokaler på Studieförbundet Vuxenskolan.